Zeven belangrijke HR trends in 2021

We zijn allemaal klaar met Corona, maar de invloed van Corona op ons en onze manier van werken gaat nog wel even door.

“Veel mensen waren doodmoe in december en helemaal klaar met 2020. Het continu aanpassen aan veranderende omstandigheden, het missen van collega’s en ook onzekerheid over de eigen baan en de andere manier van werken vroegen veel energie. In januari zijn mensen met frisse moed weer aan de slag gegaan, maar wel met een andere mindset; denken om jezelf. De focus voor HR komt in 2021 dan ook net wat anders te liggen”. 

1. Het welzijn van medewerkers wordt weer belangrijker

Bij veel van onze klanten was overleven in 2020 aan de orde. Het ging om het inrichten van de organisatie op een zodanige manier dat er nog bestaansrecht was en de zorg voor de eigen doelgroep/klant prioriteit kon krijgen. Schouders eronder en doorgaan. Als organisatie kun je veel vragen van medewerkers, maar niet tot in het oneindige. Oprechte aandacht voor het werkgeluk en welzijn is voor 2021 van groot belang om mensen aangehaakt te houden.

2. Aandacht voor cultuur

Fysieke afstand zorgt voor minder verbinding met de organisatie. Waar staan we als organisatie voor? Het wij-gevoel ondersteund door geformuleerde waarden en rolmodellen binnen de organisatie verdient in 2021 aandacht. Dat betekent: Trots zijn op wat de organisatie is en kan en dit ook uitstralen. Verbinding creëren en herdefiniëren, zowel online als fysiek jezelf opnieuw uitvinden als organisatie. 

3. Digitalisering/Remote werken

PW, vakblad voor HR-professionals, geeft aan dat digitalisering van belang is. Dat was het ook in 2020. De coronacrisis heeft een boost gegeven aan digitalisering, zeker voor HR. Digitale tools voor onboarding, performance management en offboarden zijn versneld op de agenda gekomen. De komende jaren zal digitaliseren hoog op de agenda blijven. Veel HR-afdelingen leggen de nadruk op snelheid en efficiency. Maar de echte positieve employee experience komt van digitale tools die personalisatie bieden, simpel, leuk en verrassend zijn. 

4. Innovatievermogen en persoonlijke ontwikkeling

In 2020 heeft ontwikkeling van medewerkers niet altijd evenveel aandacht gekregen. Primaire processen gingen voor persoonlijke ontwikkeling en veel jaargesprekken zijn erbij ingeschoten. Er zijn minder afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende over ontwikkeling waardoor ontwikkeling stagneerde. Dit zal in 2021 ingehaald moeten worden om de wendbaarheid van mensen en organisaties te stimuleren. 

5. Thuiswerken blijft, het kantoor krijgt andere rol

Hybride werken zal voor veel mensen de nieuwe norm zijn; een combinatie van thuis en op locatie verblijven. Het kantoor blijft dus, maar krijgt een andere rol. Het werken op locatie wordt vooral belangrijk voor het ontmoeten van mensen en voor de broodnodige interactie en inspiratie. Thuiswerken zal niet verdwijnen; werken op afstand is prima te doen met alle nieuwe technieken en werkwijzen die zich in 2020 hebben bewezen.

6. De medewerker centraal

Het centraal stellen van de medewerker heeft door de coronacrisis een boost gekregen: wat hebben medewerkers echt nodig om de beste versie van zichzelf te zijn in deze tijden. HR moet maatwerk kunnen bieden, omdat ieder mens anders is. Het gesprek met medewerkers aangaan en samenwerken aan oplossingen om echt aan te sluiten bij de behoefte. Ieder mens is uniek, waarbij je ook per persoon andere afspraken kunt maken. Dit geldt voor alle vraagstukken die HR aangaan. 

7. Leiderschap; van controle naar vertrouwen

In 2020 werd de veranderende rol van leiderschap breed uitgemeten in de vakpers. Hiërarchisch en directief leiderschap was onbruikbaar geworden. De ‘planning en control’-managementpet zetten medewerkers zelf wel op. Coachend leiderschap met een luisterend oor is wat medewerkers nodig hebben. En die ontwikkeling wordt niet meer gestopt. Dat vraagt een evaluatie van het leiderschap in de eigen organisatie. Is het aannameprofiel van leidinggevenden nog wel passend, welke leider is toekomstbestendig en moet het management development aangepast? Aangezien leiderschap van enorme invloed is op het werkgeluk van medewerkers mag het thema in 2021 niet ontbreken.

Help jouw medewerkers zelf regie te nemen: gebruik ook TwinQels

TwinQels helpt jouw medewerkers om te specificeren en formuleren wat hen bezighoudt. Het is een intuïtieve app die structuur biedt om te reflecteren op talenten, groeiwensen, welzijn en energie. Deze reflectie leidt niet alleen tot actie, maar is tevens een stevige basis om ‘het goede gesprek’ te voeren. Hierdoor komen jullie snel tot de essentie, zodat het gesprek diepgang krijgt. En het scheelt ook nog eens kostbare tijd!

Nieuwsgierig geworden?

Probeer TwinQels

Start gratis proefperiode