“Je bent zelf verantwoordelijk voor je carrière’
(Talentmanagement bij BASF)”

“Dialoog is het toverwoord”

“Er is bij ons heel veel mogelijk, maar we verwachten wel dat het initiatief steeds vaker komt van de medewerker zelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je carrière”, zegt Freek Bosse, HR director Benelux, in een uitgebreid interview met PWnet.nl.

“Daarnaast willen wij onze medewerkers niet alleen vaktechnisch up-to-date houden en blijven ontwikkelen, maar kijken we ook naar hun bredere ontwikkeling, buiten BASF. Hiervoor hebben we een HR-cyclus ingericht. Deze cyclus zorgt ervoor dat al onze medewerkers, ongeacht functie of senioriteit, meerdere keren per jaar een gesprek hebben met hun leidinggevende over hun verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze gesprekken vormen de basis voor de jaarlijkse talent reviews waarin managers de verschillende talenten op hun afdelingen bespreken en bekijken voor welke talenten er mogelijk volgende ontwikkelstappen liggen. Deze mogelijkheden worden dan zowel nationaal als internationaal besproken.”

Mensen motiveren

Uiteraard staat niet iedereen te springen om zichzelf te blijven ontwikkelen, geeft Bosse toe. “Veel mensen in de productie zeggen: laat me met rust, ik doe gewoon mijn werk. Een van onze uitdagingen is de digitaliseringsslag. Hoe kunnen we onze medewerkers daarin mee laten groeien? Er komen steeds weer nieuwe installaties, daar moeten onderhoudsmonteurs wel mee om kunnen gaan. De gemiddelde leeftijd van onze productiemedewerkers is 49. Die zijn niet opgegroeid met digitale middelen.”

Om die medewerkers te motiveren is dialoog volgens Bosse ook weer het toverwoord, en mensen inzicht geven in hun eigen situatie en die van het bedrijf. “Ontwikkeling gaat bij ons niet alleen om training maar ook om het fysieke gestel en mentale weerbaarheid. Er wordt al snel gedacht: dat is privé. Wij zeggen: natuurlijk houden we ons aan de privacywetgeving, maar in principe is alles bespreekbaar.

Het hele interview van PWnet.nl met Bosse is via deze link te lezen

Helder is dat Bosse verder kijkt dan alleen het hier en nu. Hij koppelt zaken aan elkaar, waardoor zowel de strategische als de operationele invalshoek voldoende aandacht krijgt, vanuit organisatieperspectief met aandacht voor de mens. Het gaat om behouden en ontwikkelen van talent, maar ook afscheid nemen als dat wenselijk blijkt. 

Help jouw medewerkers zelf regie te nemen: gebruik ook TwinQels

TwinQels helpt jouw medewerkers om te specificeren en formuleren wat hen bezighoudt. Het is een intuïtieve app die structuur biedt om te reflecteren op talenten, groeiwensen, welzijn en energie. Deze reflectie leidt niet alleen tot actie, maar is tevens een stevige basis om ‘het goede gesprek’ te voeren. Hierdoor komen jullie snel tot de essentie, zodat het gesprek diepgang krijgt. En het scheelt ook nog eens kostbare tijd!

Nieuwsgierig geworden?

Probeer TwinQels

Start gratis proefperiode