Het is inmiddels voor veel organisaties duidelijk dat de traditionele HR-cyclus, met enkele beoordelingsgesprekken per jaar, niet meer werkt. Het stimuleert niet tot ontwikkeling, betere prestaties of blijere medewerkers. Kortom, het leidt simpelweg niet tot een goed gesprek. Maar wat is het alternatief?

Toekomstgesprekken, reflectiegesprekken of feedbackgesprekken?

Veel moderne organisaties ondervinden dezelfde problemen rondom beoordelingsgesprekken; leidinggevenden weten vaak niet voldoende over het functioneren van hun medewerkers, er wordt vooral teruggeblikt en het is meer een moetje geworden dan een productief gesprek. Er zijn inmiddels allerlei alternatieven voor handen. Intermediair spreekt van het toekomstgesprek. Andere bedrijven experimenteren met het reflectie- of ontwikkelgesprek. Dat klinkt al een stuk vriendelijker. En het voelt minder beladen.

Bij deze alternatieven zorgt dit in de meeste gevallen een positief gesprek. In plaats van oude koeien uit de sloot te halen, wordt er gesproken over ambities, over wensen. Er ligt meer nadruk op vertrouwen en minder op controleren. Het wordt daardoor een gelijkwaardig gesprek over persoonlijke ontwikkeling.

Het is een mooi begin, maar het zal geen cultuurverandering richting ‘een leven lang ontwikkelen’ teweegbrengen. Om écht vooruitgang te boeken moet je het gesprek in breder perspectief plaatsen. Beschouw het als een continu proces. Neem bijvoorbeeld Coolblue: zij streven elke dag naar verwondering, hun definitie van vooruitgang. Elk succesje wordt gevierd. De feedbackmomenten zijn onderdeel van de ‘happy flow’. Geen obstakel om tegenop te zien. In welke flow wil jij jouw team brengen?

Bepaal jouw doelstellingen

Voordat je halsoverkop een toekomstgesprek inplant, is het verstandig na te denken over het grotere plaatje. Wat wil jij het liefst bereiken met een nieuwe aanpak? Waarschijnlijk zijn dat allemaal zaken die bijdragen aan een ontwikkelingsgerichte cultuur. Hieronder staan wensen die we vaak terugkrijgen van HR-managers en leidinggevenden. Misschien herken je ze wel:

  • Regie op eigen werk geven
  • Gelijkwaardige gesprekken voeren
  • Ontwikkeling centraal stellen
  • Positieve aanpak hanteren
  • Praten wanneer je wil, niet wanneer het moet

Deze doelstellingen hebben allemaal invloed op de dialoog die je met medewerkers voert. Het beïnvloedt het onderwerp, de frequentie én de toon van het gesprek. En of je het nou ontwikkelgesprek, toekomstgesprek of reflectiegesprek noemt: de inhoud staat in elk geval als een huis.

Geen beoordelingsgesprekken dus… maar hoe pak je dat aan?

Het klinkt allemaal logisch. En misschien ben je zelfs al op de goede weg. Maar hoe zorg je voor een continu proces waarin jouw doelstellingen gewaarborgd worden? Hoe zorg je ervoor dat ‘regie op eigen werk’ niet weer een nieuwe bullshitbingo term wordt, maar echt nut gaat hebben? In de ideaal situatie zouden medewerkers zelf gedurende het jaar hun voortgang bijhouden, hun wensen kenbaar maken en zelf aangeven wanneer ze behoefte hebben aan een gesprek. Om dit te kunnen bereiken zou je als werkgever dit gedrag moeten stimuleren, maar tegelijkertijd medewerkers voldoende vrij moeten laten, om het niet het nieuwe ‘moetje’ te laten zijn.

Wanneer je medewerkers kan stimuleren om doelen te formuleren, hun successen te vieren en procesmatig aan de eigen ontwikkeling te werken, kan dit grote voordelen voor niet alleen het ‘werkgeluk’, maar ook de productiviteit hebben. Zonder dat er beoordelingsgesprekken aan te pas komen!

TwinQels bereidt je voor op een goed gesprek

Dat is waar TwinQels om de hoek komt kijken. Met deze simpele app stel je medewerkers in staat om hun eigen rol, hun ontwikkeling en hun toekomst binnen jouw bedrijf in kaart te brengen. Daarnaast worden ze met tips geholpen om te kijken waar er nog kansen liggen. Via een simpele actie kunnen ze gemakkelijk een gesprek met een leidinggevende aanvragen en direct het onderwerp van gesprek meegeven.

Maar de echte kracht van TwinQels ligt in het overzicht dat gecreëerd wordt. Het geeft leidinggevenden een overzicht van het welvaren van de eigen afdeling. Hoe scoor je op werknemerstevredenheid? Op ontwikkelmogelijkheden? Het biedt je concrete handvatten om op specifieke zaken te sturen, om zo de gezondheid van jouw afdeling, of jouw bedrijf te verhogen. En daar is iedereen bij gebaat!

TwinQels is een aanvulling op de HR-cyclus in organisaties. Een platform voor medewerkers, voor leidinggevenden en HR om duurzame inzetbaarheid in te bedden in de organisatie.

Nieuwsgierig geworden?

Probeer TwinQels

Start gratis proefperiode